Praca osób pozbawionych wolności jest istotnym elementem procesu resocjalizacji, spełnia bowiem jeden z istotnych celów wykonywania kary pozbawienia wolności, jakim jest powstrzymanie się osoby skazanej od ponownego popełnienia przestępstwa. Zatrudnienie uznawane jest za jedno z podstawowych narzędzi oddziaływania penitencjarnego.

Nowy pracodawca

13 września 2021 roku ppłk Arkadiusz Gościnny, Dyrektor Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie, podpisał umowę o nieodpłatne zatrudnienie skazanych z Beatą Adamowicz, Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. Na podstawie podpisanej umowy zgodnie z ustaleniami nieodpłatną pracę na rzecz kontrahenta jeszcze we wrześniu rozpocznie 2 osadzonych. Prace zlecone przez nowego kontrahenta będą wykonywane na terenie II Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

Zmiana przyzwyczajeń

W warunkach izolacji wielu z osadzonych wyrabia nawyk podjęcia i wywiązywania się z obowiązku pracy. Praca jest nie tylko możliwością efektywnego zagospodarowania wolnego czasu, ale także elementem przygotowującym do opuszczenia więzienia. Stwarza ona także możliwość sprawdzenia osadzonych w tzw. warunkach wolnościowych i określenia ich prawidłowego i praworządnego funkcjonowania. Dobry rezultat wykonywanej pracy i jej właściwy efekt jest dla skazanych pozytywnym wzmocnieniem. Nie tylko dającym satysfakcję z możliwości zatrudnienia, ale też uświadomieniem sobie, jak ważna jest praca w życiu człowieka.

 

Tekst: Alicja Jabłońska

Zdjęcie: kpt. Daniel Guzman

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej