Trwa rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w roku akademickim 2021/2022.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z dniem 1 kwietnia 2021 roku zmieniała nazwę na Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami, trybem rekrutacji oraz harmonogramem postępowania rekrutacyjnego - udostępnionymi na stronie internetowej Uczelni, w zakładce REKRUTACJA.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej