W sobotę 4 września br. Zakład Karny w Bydgoszczy – Fordonie przyłączył się po raz kolejny do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej.

Kolejna edycja

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji czytano m.in. Potop i Quo vadis Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, Przedwiośnie Stefana Żeromskiego oraz polskie nowele.

Specjalne przesłanie

Prezydent RP Andrzej Duda w liście, w którym zaprasza wszystkich do udziału w tegorocznej edycji, napisał:

„To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji”.

Finał Narodowego Czytania odbył się 4 września br. w radiowęźle zakładu karnego, gdzie Moralność Pani Dulskiej czytała Małgorzata Winter przedstawicielka Fundacji Bez Nazwy, która w ramach projektu "Książka w pudle" promuje czytelnictwo książek wśród osadzonych. 

 

Tekst: kpt. Daniel Guzman

Zdjęcia: kpt. Marek Mikielewicz oraz zdjęcie pobrane z oficjalnej strony Prezydenta RP (1)

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej