W Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie pracuje 46 kobiet. Mają one znaczący wpływ na kształtowanie relacji i atmosfery zarówno wśród osadzonych, jak i funkcjonariuszy, jak również wymiany poglądów, dobrych praktyk i doświadczeń.

O prawa kobiet

Święto Kobiet obchodzone jest każdego roku 8 marca jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Po raz pierwszy Dzień Kobiet obchodzony był 28 lutego 1909 roku. Socjalistyczna Partia Ameryki ustanowiła go dla upamiętnienia strajku 15 tys. kobiet, które były pracownicami nowojorskiej fabryki tekstylnej. To 8 marca 1908 roku domagały się one praw wyborczych i polepszenia warunków pracy. W roku 1910 Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła obchody Dnia Kobiet na całym świecie, mając na celu krzepienie idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet. W Polsce Święto Kobiet zaczęto obchodzić dopiero po drugiej wojnie światowej.

Kobiety w szeregach Służby Więziennej

Służba Więzienna to aktualnie jedna z najbardziej sfeminizowanych „mundurówek” w Polsce. To właśnie Służba Więzienna jako pierwsza ze służb mundurowych dopuściła do kadr funkcjonariuszki, co było związane ze wzrostem przestępczości wśród kobiet i nieletnich. Dało to możliwość stworzenia wówczas stanowiska ”dozorczyń”. W dekrecie marszałka Józefa Piłsudskiego z 8 lutego 1919 roku „w sprawie tymczasowych przepisów więziennych” powołującym Straż Więzienną jest zapis o „dozorcach” i „dozorczyniach”:

Art. 3 Na czele więzienia stoi jego naczelnik. W mniejszych więzieniach (aresztach) funkcje naczelnika więzienia pełnić może starszy dozorca. Oprócz naczelnika więzienia, personel więzienny stanowią: starsi dozorcy, dozorcy, starsze dozorczynie, dozorczynie, a w większych więzieniach ponadto pomocnicy naczelnika, inspektorzy, urzędnicy rachunkowi, techniczni, gospodarczy i kancelaryjni. W miarę potrzeby i na podstawie osobnych umów mogą być jeszcze czynni lekarze, duchowni i nauczyciele.

W 1935 roku uwzględniono specjalne umundurowanie dla kobiet funkcjonariuszy w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości o umundurowaniu i uzbrojeniu Straży Więziennej.

Kobiety w szeregach Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie
Dziś służba kobiet w formacji Służby Więziennej to już powszechne zjawisko i spotkać je można na wielu różnych stanowiskach m.in. tych które jeszcze niedawno stereotypowo kojarzyły się z mężczyznami. Aktualnie w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie służbę pełnią 35 funkcjonariuszki, które stanowią prawie 15% wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej w bydgoskim zakładzie. Ponadto w jednostce zatrudnionych jest 11 kobiet, które są pracownikami cywilnymi, w tym także zatrudnionymi w dziale służby zdrowia. Stanowią one 73% wszystkich pracowników cywilnych. Kobiety w fordońskiej jednostce pracują na różnych stanowiskach, również w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi. Są one często wychowawcami, zajmują się zatrudnieniem skazanych, są psychologami, pełnią służbę w dziale ochrony, dziale finansowym, czy też dziale kwatermistrzowskim.

Życzenia

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet składam Paniom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, radości i wielu sukcesów w życiu zawodowym jak też prywatnym. Dziękuję za współpracę i partnerstwo, za Wasze kompetencje i zaangażowanie, bez których nasza formacja nie mogłaby sprawnie działać.

ppłk Arkadiusz Gościnny

Dyrektor Zakładu Karnego
w Bydgoszczy-Fordonie

 

Zobacz GALERIĘ

 

Tekst/zdjęcia: st.szer. Joanna Szadziul, archiwum Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej