Październik jest miesiącem, w którym corocznie obchodzone jest Międzynarodowe Święto Białej Laski. 18 października br. na terenie Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie zorganizowany został wykład w ramach kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” 2021. Wykład przeprowadziła tyflopedagog mgr Olga Wasielewska, która jest również prowadzącą kurs orientacji przestrzennej i nauki pisania pismem Braille'a dla osób niewidomych w fordońskiej jednostce.

Wieloletnia współpraca

Wykład w ramach kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”2021 corocznie organizowany jest z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski, który obchodzony jest 15 października. Współpraca fordońskiej jednostki z Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszeniem Visus Supremus nawiązała się z uwagi na fakt, iż Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie jest jedyną jednostką penitencjarną w Polsce, która na swoim terenie posiada oddział terapeutyczny przeznaczony dla osób niewidomych odbywających karę w systemie terapeutycznym, poza oddziałem. Kampania społeczna kierowana była do osób pozbawionych wolności, którzy w przyszłości mogą spotkać się z problemami osób niewidomych.

O kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” 2021

Celem kampanii społecznej przeprowadzonej w fordońskiej jednostce było przede wszystkim kształtowanie u osadzonych postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji  i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową, przyszła pomoc w zwiększeniu integracji tych osób ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku, przygotowanie osadzonych do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważanie i uświadomienie ich problemów. Osoby pozbawione wolności, nabywając nowych umiejętności oraz zwiększając posiadaną wiedzę w tym zakresie mogą wpłynąć na zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niewidomych.

Podsumowanie

Dzięki zaangażowaniu prowadzącej mgr Olgi Wasielewskiej osoby odbywające karę pozbawienia wolności w fordońskiej jednostce miały okazję zapoznać się z podstawowymi wiadomościami na temat funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku, przyczynami inwalidztwa wzroku, sposobami poruszania się osób niewidomych oraz zasadami pisania pismem Braille'a. Zaprezentowano również film: „N JAK NIEWIDOMY, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku”. Uczestnicy bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, wykazywali zainteresowanie poruszaną tematyką. Na zakończenie wykładu osadzeni mieli możliwość zadawania pytań, które w dużej mierze dotyczyły funkcjonowania skazanych niewidomych, którzy ukończyli kurs w fordońskiej jednostce. Uczestnictwo w kampanii pozwoli Zakładowi Karnemu w Bydgoszczy-Fordonie po raz kolejny uzyskać certyfikat Placówki Przyjaznej Osobom Niewidomym.Tekst/ zdjęcie: st.szer.Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej