Październik to miesiąc, w którym obchodzone jest Międzynarodowe Święto Białej Laski. 29 października Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie połączył się on-line z tyflopedagogiem mgr Olgą Wasielewską, która poprowadziła wirtualny wykład w ramach tegorocznej kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” 2020.

Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie wraz z Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszeniem Visus Supremus zorganizowali wykład w ramach kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” 2020. Kampania ta organizowana jest z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Dzień Białej Laski – to święto osób niewidomych i niedowidzących obchodzone od 1964 roku. Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie jest jedyną jednostką penitencjarną w kraju, która posiada oddział przeznaczony dla skazanych ociemniałych odbywających karę w systemie terapeutycznym, poza oddziałem, która prowadzi oddziaływania wobec skazanych ociemniałych. Wykład dedykowany był do osób pozbawionych wolności, które w przyszłości mogą spotkać się z problemami osób niewidomych i ociemniałych.

 

Kampania „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” 2020

 

Celem kampanii społecznej prowadzonej w fordońskiej jednostce było przede wszystkim kształtowanie u osadzonych postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji  i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową, przyszła pomoc w zwiększeniu integracji tych osób ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku, przygotowanie osadzonych do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważanie i uświadomienie ich problemów. Osoby pozbawione wolności, nabywając nowych umiejętności oraz zwiększając posiadaną wiedzę w tym zakresie mogą wpłynąć na zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Pierwszy taki wykład w historii

Tegoroczna kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” miała nietypowy charakter. Z uwagi na panującą w kraju pandemię wykład odbył się za pomocą videorozmowy, w której prowadząca tyflopedagog Olga Wasielewska zapoznała grupę skazanych z podstawowymi wiadomościami na temat funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku, przyczynami inwalidztwa wzroku, sposobami poruszania się osób niewidomych oraz zasadami pisania pismem Braille'a. Zaprezentowano również film: „N JAK NIEWIDOMY, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku”. Uczestnicy spotkania wykazali zainteresowanie tematem, zwłaszcza, że Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie jest jedyną jednostką penitencjarną w kraju, która posiada oddział przeznaczony dla skazanych ociemniałych odbywających karę w systemie terapeutycznym.

- Nigdy wcześniej nie organizowaliśmy tej kampanii za pomocą videorozmowy. Taka forma była nam nieznana. Cieszę się, że wszystko się udało – mówi prowadząca wykład tyflopedagog mgr Olga Wasielewska.


O oddziale terapeutycznym

- W Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie prowadzone są zajęcia z zakresu rehabilitacji podstawowej z elementami orientacji przestrzennej samodzielnego poruszania się oraz nauki pisma Braille'a. Kurs jest oparty na  autorskim programie. Obejmuje on 45 godzin lekcyjnych zajęć, w tym 30 godzin poświęconych orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się oraz 15 godzin praktycznej nauki pisma Braille'a. Jednym z moich zadań jest przywrócenie umiejętności samodzielnego poruszania się oraz opanowania na nowo technik posługiwania się pismem. Poświęcamy również czas na trening sensoryczny. Ćwiczenia pozostałych zmysłów: słuchu, węchu, dotyku jest niezbędne przy orientacji przestrzennej i bezpiecznego poruszania się. Nie jest tak, że przy utracie jednego zmysłu automatycznie obostrzają się pozostałe. Trzeba wyćwiczyć je, aby były pomocne. Nauczyć interpretować bodźce odbierane przy pomocy innych zmysłów – mówi Olga Wasielewska, prowadząca wykład.

W społeczeństwie rozpowszechnione są stereotypy myślowe, niewłaściwe poglądy i brak odpowiedniej wiedzy na temat funkcjonowania niewidomych. W trakcie spotkania uczestnicy zdobyli wiedzę na temat udzielania właściwej pomocy niewidomym, problemów, z którymi spotykają się niewidome w życiu codziennym.

- Dysfunkcja wzroku utrudnia funkcjonowanie w różnych obszarach życia. Najbardziej widoczną barierą życiową jest znaczne ograniczenie swobodnego poruszania się w przestrzeni, wykonywanie czynności dnia codziennego, zaburzenie sfery emocjonalnej i funkcji społecznych. Osoba ociemniała traci poczucie bezpieczeństwa, własnych wartości, staje się uzależniona od osób trzecich i otoczenia. Te problemy występują u osób niewidomych niezależnie od wieku. Ważne jest rozpocząć rehabilitację jak najwcześniej. Po utracie wzroku wykonywanie nawet najprostszych czynności staje się bardzo trudne. Trzeba nauczyć się wszystkiego od nowa. - dodaje Olga Wasielewska.

Podsumowanie

Dzięki zaangażowaniu prowadzącej mgr Olgi Wasielewskiej oraz kadry działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie, pomimo czasu pandemii, udało się zorganizować wykład na miarę XXI wieku. Uczestnictwo w kampanii pozwoliło fordońskiej jednostce po raz kolejny uzyskać certyfikat Placówki Przyjaznej Osobom Niewidomym.

 

Więcej zdjęć z realizacji kampanii w Galerii.

 

Tekst: st.szer. Joanna Szadziul
Zdjęcia: st.szer. Joanna Szadziul, mjr Sławomir Janka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej