W sali widzeń tutejszego Zakładu Karnego odbyło się spotkanie osadzonych z ich mamami.
Ta raczej nietypowa forma obchodów Dnia Matki na stałe wpisała się do kalendarza spotkań organizowanych przez fordońską jednostkę penitencjarną, które tradycyjnie poprowadziła zaprzyjaźniona z zakładem wokalistka zespołu SAS. Kulminacyjnym punktem spotkania było wspólne odśpiewanie przez wszystkich synów „Stu Lat”. Każda z mam otrzymała czerwoną różę, a składaniu życzeń towarzyszyły łzy - zarówno radości, jak i wzruszenia. Spotkanie z pewnością zacieśniło relacje rodzinne. Obchody Dnia Matki skłoniły również osadzonych do przemyśleń związanych z tym, że za ich błędy konsekwencje ponoszą nie tylko oni sami, ale również niesłusznie i ich najbliżsi.
 
Tekst/ zdjęcia: mjr Sławomir Janka
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej