Realizacja programów resocjalizacyjnych i zajęć sportowych oraz kulturalno-oświatowych prowadzonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Mają one za zadanie propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowy tryb życia wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności w fordońskiej jednostce.

Kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie stara się w sposób konstruktywny organizować czas wolny osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Znaczenie aktywności fizycznej

Aktywność fizyczna to jedna z najpopularniejszych form spędzania czasu wolnego przez osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności. Niesie ona ze sobą, wraz ze zbilansowanymi posiłkami, wiele korzyści dla zdrowia. Aktywność fizyczna daje możliwość nie tylko podniesienia sprawności fizycznej, ale także psychicznej. Poza tym ruch sprawia, iż ryzyko zachorowania na wiele chorób się zmniejsza. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia z 2002 roku każdy człowiek winien poświęcić minimum 30 minut dziennie na umiarkowaną aktywność fizyczną. Zdrowy tryb życia i prowadzenie regularnej aktywności fizycznej daje możliwość zapobiec chorobom cywilizacyjnym, m.in. chorobom serca.

Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie

Realizacja programów propagujących aktywność fizyczną wśród osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie ma bardzo duże znaczenie. Wychowawcy do spraw sportu i zajęć kulturalno-oświatowych dokładają wszelkich starań, aby odpowiednio zagospodarować czas wolny osadzonym. Każdego dnia osadzeni mogą zgłaszać chęć udziału w zajęciach sportowych, czy biegowych. Zajęcia tego typu cieszą się bardzo dużą popularnością, zwłaszcza teraz kiedy pomału nastaje wiosna. Każdego dnia na placach spacerowych organizowane są zajęcia grupowe, w których aktywnie uczestniczą osadzeni. Nad ich realizacją czuwają funkcjonariusze działu penitencjarnego.

Więzienna codzienność sprawia, iż brakuje czasu na ruch naturalny. Aktywność fizyczna jest jedną z najskuteczniejszych metod dbania o zdrowie psychiczne. Dlatego tak ważne jest prowadzenie licznych zajęć sportowych dla osadzonych odbywających karę w fordońskiej jednostce – wspomina kpt. Daniel Guzman, starszy wychowawca do spraw sportu w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie.

Prowadzone zajęcia dają możliwość rozładowania negatywnych emocji, stresu i napięcia wśród osób biorących udział w zajęciach.

Więzienne życie codzienne

Każdego dnia wychowawcy działu penitencjarnego starają się propagować zdrowy styl życia i aktywność sportową wśród osadzonych. Wielu z nich uprawia różnego rodzaju sport w czasie wolnym od pełnienia służby. W codziennej pracy dokładają starań, aby aktywność fizyczna wśród osadzonych rozpoczynała się choć od minimalnego wysiłku: wyjścia z celi mieszkalnej, codziennego spaceru, czy gry w tenisa stołowego w świetlicy oddziału mieszkalnego. Osadzeni często odmawiają udziału w zajęciach ze względu na odczuwaną przez nich rutynę więziennej codzienności. To właśnie wychowawcy stosując rzeczowe argumenty, często motywują osadzonych w swoich grupach wychowawczych, aby wzięli udział w zajęciach sportowych czy kulturalno-oświatowych. Z miesiąca na miesiąc zajęcia tego rodzaju cieszą się coraz większą popularnością wśród osadzonych i stają się coraz atrakcyjniejszą formą spędzania więziennego czasu wolnego. W związku z powyższym wychowawcy fordońskiej jednostki planują wiele nowych form aktywności fizycznej w okresie letnim.

Więzienna sportowa rzeczywistość

Wiosna i okres letni to czas, który sprzyja zwiększaniu aktywności fizycznej wśród osadzonych. Każdego dnia wśród osadzonych wzrasta zainteresowanie zajęciami sportowymi na świeżym powietrzu. Wielu z osób odbywających karę pozbawienia wolności dąży do realizacji postanowień noworocznych - zwiększenia aktywności fizycznej pomimo przebywania w jednostce penitencjarnej. Fordońscy skazani niejednokrotnie wykazują zainteresowanie utworzonym na trenie fordońskiej jednostki klubem. Od 2012 roku na terenie Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie swoją działalność prowadzi Klub Olimpijczyka „Fordoniak”. Jednym z jego podstawowych celów jest promowanie idei olimpijskich, zdrowego stylu życia oraz rywalizacji w według zasady fair-play. Więzienny Klub niejednokrotnie podjął starania, aby w ramach jego działalności poprowadzić spotkania ze znanymi sportowcami, którzy są autorytetem dla wielu osadzonych. W odpowiedzi na zaproszenie bydgoskiego klubu Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie odwiedzili między innymi: Diablo Włodarczyk, Paweł Wojciechowski, Otylia Jędrzejczak, Andrzej Supron, Szymon Kołecki, Beata Mikołajczyk, Luiza Złotkowska, piłkarze bydgoskiego klubu Zawiszy.

Statut fordońskiego Klubu Olimpijczyka zakłada, że reprezentacji klubu startują w wielu imprezach masowych, np. półmaratonach, maratonach, triathlonie. Szczegółowo zaplanowane, a przede wszystkim konsekwentnie realizowane plany treningowe umożliwiają im optymalne przygotowanie formy przed każdymi zawodowo. W tym roku panująca pandemia uniemożliwiła jakiekolwiek stary osadzonych w zawodach. Fordoński Klub Olimpijczyka każdego roku z okazji Dnia Olimpijczyka, który przypada na dzień 6 marca, bierze udział w różnych imprezach w celu złożenia hołdu olimpijczykom. W tym roku jednak z uwagi na pandemię osadzeni wzięli wyłącznie udział w zajęciach biegowych na terenie zakładu karnego. Z uwagi na powyższe wychowawcy do spraw sportu i zajęć kulturalno-oświatowych nieustannie pracują nad harmonogramem zajęć, aby wspomóc przygotowanie osadzonych do przyszłych zawodów, rywalizacji i biegów.

Zobacz GALERIĘ

Tekst: st.szer. Joanna Szadziul
Zdjęcia: kpt. Daniel Guzman, kpt. Marek Mikielewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej