Z okazji święta Służby Więziennej funkcjonariusze Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Strzelewie otrzymali akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe i odznaczenie resortowe.

Święto Służby Więziennej jest okazją do wspomnień o historii formacji, a także uroczystą chwilą do złożenia podziękowań wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za ich codzienny trud, zaangażowanie, dyspozycyjność oraz profesjonalizm decydujący o bezpieczeństwie, zarówno wewnątrz jednostek penitencjarnych, jak i całego społeczeństwa.

8 lutego to nie przypadkowa data

Termin święta Służby Więziennej nawiązuje do daty podpisania pierwszego aktu prawnego, który dał początek więziennictwu w odrodzonej Polsce. To właśnie w dniu 8 lutego 1919 roku Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych.

Art. 1. Więzienia i zakłady wychowawczo-poprawcze w obrębie Państwa Polskiego pozostają pod zarządem Ministerstwa Sprawiedliwości. - Dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych z 8 lutego 1919 r.

Dokument ten stał się podstawą prawną do regulacji związanych z organizacją i funkcjonowaniem, a także dalszym kształtowaniem polskiego systemu penitencjarnego. Dzień 8 lutego został ustanowiony świętem Służby Więziennej na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej. Tegoroczne obchody to już 11. rocznica uchwalenia święta więzienników.

Dla wszystkich pełniących służbę w jednostkach penitencjarnych jest to dzień wyjątkowy. Przypomina jak ważną i odpowiedzialną rolę formacja Służby Więziennej pełni w systemie ochrony społeczeństwa. Funkcjonariusze codziennie dbają o bezpieczeństwo społeczeństwa, praworządne i humanitarne wykonywanie kary pozbawienia wolności oraz resocjalizację więźniów poprzez pracę, naukę czy terapię. Dlatego święto Służby Więziennej jest doskonałą okazją, aby uhonorować funkcjonariuszy.

Tegoroczne obchody święta Służby Więziennej inne niż wszystkie

Zarówno rok 2020, jak i początek 2021 jest inny niż wszystkie. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie oraz Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie odebrali awanse służbowe i odznaczenia przyznane przez Ministra Sprawiedliwości, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy, a także Dyrektora Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie, który to właśnie wręczył akty nominacyjne. Z uwagi jednak na panującą na świecie i w Polsce pandemię COVID-19 odznaczenia i awanse służbowe wręczone zostały bez uroczystych akademii.

W tym roku z okazji obchodów święta Służby Więziennej łącznie 23 Funkcjonariuszy pełniących służbę w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie oraz w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie otrzymało awans na wyższy stopień służbowy, 4 Funkcjonariuszy otrzymało odznakę "Za zasługi w pracy penitencjarnej".

Gratulacje

Gratulując odznaczonym i awansowanym Dyrektor dziękuje funkcjonariuszom za codzienny trud ich pracy, profesjonalizm i zaangażowanie w pełnionej służbie, życząc przy tej okazji pomyślności i wielu dalszych sukcesów zawodowych i osobistych.

 

Tekst: st.szer. Joanna Szadziul
Zdjęcia: kpt. Daniel Guzman

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej