20 stycznia br. z okazji 101. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy na fordońskim Rynku delegacja Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie uczciła obchody poprzez symboliczne złożenie wieńca pod Pomnikiem Poległych.

Delegacja funkcjonariuszy Służby Więziennej z Fordonu

To właśnie pod Pomnikiem Poległych upamiętniając wydarzenia stycznia 1920 roku symboliczny wieniec złożył Dyrektor Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie ppłk Arkadiusz Gościnny wraz z delegacją, oddając jednocześnie hołd osobom, które walczyły o powrót Bydgoszczy w granice odrodzonej Polski.

Rys historyczny

Za datę powrotu Bydgoszczy do Macierzy uznaje się 20 stycznia 1920 roku, kiedy do miasta wkroczyły polskie wojska. Pierwszymi, którzy wmaszerowali do miasta byli saperzy pod dowództwem ppłk Witolda Butlera, a po nich żołnierze 6. Pułku Strzelców Wielkopolskich dowodzone przez mjr. Bernarda Śliwińskiego. Oficjalne powitanie żołnierzy odbyło się na Starym Rynku, gdzie odprawiono mszę dziękczynną.

Formalne przejęcie władzy w Bydgoszczy miało miejsce 19 stycznia 1920 roku o godzinie 18:00 w ratuszu. Zarówno Niemcy, jak i Polacy wystawili liczne grono przedstawicieli. Po wzajemnym przedstawieniu się obu delegacji głos zabrał niemiecki burmistrz Hugo Wolff. Dotychczasowy wówczas burmistrz miasta Hugo Wolff po zakończeniu swojego przemówienia wziął w ręce atłasową poduszkę, na której umieszczony został mosiężny klucz do miasta Bydgoszczy i przekazał jako symbol władzy generalnemu komisarzowi rządu polskiego i komisarycznemu prezydentowi Janowi Maciaszkowi. Akt przejęcia władzy w mieście został zatwierdzony rozporządzeniem zawartym w Dzienniku Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej.

 

Tekst/ zdjęcia: st.szer. Joanna Szadziul

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej