Trwa rekrutacja do jednostek Służby Więziennej okręgu opolskiego. Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy zespół rekrutacyjny z brzeskiego zakładu karnego spotkał się z osobami poszukującymi pracy oraz rozważającymi możliwość wstąpienia w szeregi Służby Więziennej.

Spotkanie odbyło się w budynku urzędu pracy gdzie licznie zebranym uczestnikom wydarzenia przybliżono strukturę oraz  zadania realizowane przez naszą formację. Omówiono korzyści w zakresie dodatków służbowych, nagród, równoważników mieskaniowych i remontowych oraz świadczeń emerytalnych, a także wielu innych benefitów pracowniczych.  
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Nie brakowało pytań, na które wyczerpująco odpowiadali chor. Piotr Rzeszut pełniący na co dzień funkcje Dowódcy Zmiany oraz st. szer. Magdalena Skaza mł. wychowawca działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Brzegu. Zainteresowani podjęciem służby zwacali szczególną uwagę na stabilność zatrudnienia w naszej formacji oraz atrakcyjne wynagrodzenie już pierwszego dnia od rozpoczęcia zatrudnienia. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały promocyjne informujące o naborze oraz procesie rekrutacyjnym.

Wierzymy, że rozmowa z funkcjonariuszami brzeskiej jednostki zachęci potencjalnych kandydatów do wstąpienia w nasze szeregi. Do zobaczenia w służbie!!!

Zrekrutuj się!!!

Tekst: st. szer. Magdalena Skaza

zdjęcia: Piotr Rzeszut

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej