Posadzeniem lipy, symbolicznego setnego drzewa przed Zakładem Karnym w Brzegu, kierownictwo jednostki podsumowało tegoroczne 100-lecie istnienia Służby Więziennej.

W maju br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Brzegu uczestniczyli w akcji sadzenia 100 sadzonek sosny pospolitej na terenie Nadleśnictwa Brzeg w miejscowości Lubsza. W nawiązaniu do wiosennej akcji w październiku br. Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu płk Mariusz Dubielczyk oraz Zastępca Dyrektora mjr Jarosław Hołomejko dokonali nasadzenia  przed Zakładem Karnym w Brzegu  symbolicznego, ostatniego setnego drzewa. W akcję został również zaangażowany osadzony  przebywający w Zakładzie Karnym w Brzegu.

Sadzenie drzew jako symbol naprawy i ulepszania rzeczywistości jest ściśle związany z istotą naszej codziennej pracy - daje nadzieje na lepsze jutro. Służba Więzienna pełni wyjątkowo ważne zadania - chroni państwo i społeczeństwo przed przestępcami, ale też pomaga osobom skazanym w odnajdywaniu właściwej ścieżki życia. Lipę uznaje się za roślinę pełną uzdrawiających sił oraz symbol ładu i pokoju.

Tekst i zdjęcie:  por. Magdalena Antoszczyszyn

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej