Od kilku miesięcy na terenie podległego Zakładowi Karnemu w Brzegu Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie trwają intensywne prace remontowo-budowlane. Na ten czas jednostka została wyludniona.

Remont ma na celu poprawę pełnienia służby przez funkcjonariuszy oraz warunków bytowych skazanych. Prace polegają na wymianie podłóg  w większości cel z paneli na płytki, odnowieniu stolarki okiennej, odmalowaniu ścian oraz odświeżeniu pomieszczeń  biurowych.  Dokonano również wymiany instalacji przypływowej w celach mieszkalnych.

Dotychczas wyremontowanych zostało kilka pomieszczeń, w tym sala przeznaczona do widzeń bez osoby dozorującej,  pomieszczenia dla funkcjonariusza dozorującego widzenia oraz cele mieszkalne. Do przeprowadzenia remontu zostali zatrudnieni osadzeni odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Brzegu.  Część prac wykonały również firmy zewnętrze.

Tekst i zdjęcia: por. Magdalena Antoszczyszyn

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej