15 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z Dyrektorem Gospodarstwa Rybackiego w Niemodlinie Waldemarem Wójtowiczem. Miało na celu omówienie szczegółów dalszej współpracy z Zakładem Karnym w Brzegu oraz określeniem liczby osadzonych niezbędnych do pracy w Gospodarstwie Rybackim.

Współpraca w zakresie odpłatnego zatrudnienia osadzonych z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin trwa od października 2021 r. Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie Zakładu Karnego w Brzegu rozpoczęli zatrudnienie na rzecz kontrahenta. Po kilkumiesięcznej przerwie wznowiono tę współpracę i już w styczniu ub. roku skierowano do zatrudnienia kolejnych osadzonych, którzy wykonywali prace gospodarcze na terenie obiektu należącego do gospodarstwa.

Współpraca z Gospodarstwem Rybackim w Niemodlinie trwa niezmiennie cały rok, a liczba osadzonych zatrudnionych uzależniona jest od potrzeb kontrahenta. Osadzeni  wykonują prace ogólnogospodarcze, pracują przy połowie i przetwórstwie ryb.

15 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z Dyrektorem Gospodarstwa Rybackiego w Niemodlinie Panem Waldemarem Wójtowiczem. Spotkanie miało na celu omówienie szczegółów dalszej współpracy z Zakładem Karnym w Brzegu oraz określeniem ilości osadzonych niezbędnych do pracy w Gospodarstwie Rybackim.

Umowa jest kolejnym etapem realizacji rządowego programu „Praca dla Więźniów„. Możliwość zatrudnienia osób pozbawionych wolności nadal cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kontrahentów zewnętrznych. Podjęcie pracy daje osadzonym możliwość nabycia właściwych wzorców, kształtuje u nich nawyk pracy, systematyczność, odpowiedzialności, obowiązkowości i sumienności, poza tym podnosi ich kwalifikacje zawodowe, które mogą się im przydać w codziennym życiu na wolności. Odpłatne zatrudnienie więźniów umożliwia osadzonym spłatę posiadanych zobowiązań finansowych w szczególności zobowiązań alimentacyjnych.

 

mjr Marcin Dorociak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej