W dniu 20 maja 2022 r. na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

O godzinie 11:00 rozpoczęły się uroczystości na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu. Wśród zaproszonych gości byli obecni m.in.:Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu mjr Tomasz Jastrzębski, Pan Paweł Kukiz Poseł na Sejm RP, Pan Tomasz Witkowski Wicewojewoda Opolski, Pani Aleksandra Drescher Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Z-ca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu st. bryg. Arkadiusz Kuśmierski, Pan Jacek Monkiewicz Starosta Powiatu Brzeskiego, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu brzeskiego - Pan Tomasz Filipkowski Zastępca Burmistrza Brzegu, Pan Artur Kotara Burmistrz Lewina Brzeskiego, Pan Waldemar Wójcicki Zastępca Burmistrza Grodkowa, Pani Aneta Rabczewska Wójt Gminy Olszanka, Pan Bogusław Gąsiorowski Wójt Gminy Lubsza, Druh Piotr Cierpisz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Brzegu oraz przedstawiciele innych służb mundurowych.

Podczas apelu nastąpiło uroczyste przekazanie nowych samochodów pożarniczych dla Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Brzegu oraz Grodkowie oraz dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czepielowicach.

Komendant PPSP w Brzegu bryg. Dariusz Gieroń wręczył w imieniu Kadry Kierowniczej, Strażaków oraz Pracowników Cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu na ręce Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu niepodziękowanie za długoletnią współpracę na rzecz szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej w powiecie brzeskim.

Jesteśmy przekonani, że dbając o bezpieczeństwo podołamy każdemu wyzwaniu jakie stawiają przed nami kolejne lata.

Tekst i zdjęcia: mjr Marcin Dorociak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej