Od 2 października br. oddział terapeutyczny dla uzależnionych w Zakładzie Karnym w Brzegu został powiększony i obecnie jego pojemność wynosi 56 miejsc. Proces powiększania przewidywał remont cel mieszkalnych, nowych gabinetów dla personelu oraz znaczne zwiększenie jego funkcjonalności.

Oddział terapeutyczny prowadzi oddziaływania wobec osadzonych recydywistów uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych w programie trwającym sześć miesięcy. Do tej pory oddziaływaniami zostało objętych prawie dwustu osadzonych, co jest ważnym elementem podejmowanej pracy na rzecz ich readaptacji społecznej.     

Tekst: kpt. Krzysztof Kuczek
Zdjęcia: por. Magdalena Antoszczyszyn

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej