Od kilku miesięcy na terenie Zakładu Karnego w Brzegu trwają różnego rodzaju prace remontowo-budowlane, których celem jest poprawa warunków pełnienia służby funkcjonariuszy.

W okresie tym udało się wyremontować pomieszczenie, w którym znajdowała się dyżurka oddziałowego. W chwili obecnej zostało przekazane do dyspozycji działu penitencjarnego, w którym będzie się znajdował gabinet wychowawcy do spraw kulturalno -oświatowych oraz ds. pomocy postpenitencjarnej.  Ponadto pozyskano nowe pomieszczenie w budynku administracji, w którym będzie znajdować się gabinet dla funkcjonariusza zajmującego się problematyką skarg i próśb osadzonych. W wykonanie  prac zaangażowano osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce. Wszystkie prace wykonane zostały ze środków własnych brzeskiej jednostki.

Tekst i zdjęcia: por. Magdalena Antoszczyszyn

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej