Zakład Karny w Brzegu organizatorem szkoleń w ramach programu "W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE"

Sukcesem zakończyła się realizacja programu "W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE" w ubiegłym roku kalendarzowym. W roku 2023 Zakład Karny w Brzegu kilkakrotnie gościł na swoim terenie uczniów lokalnych szkół ponadpodstawowych, którzy uczestniczyli w szkoleniu strzeleckim. W znakomitej większości byli to uczniowie klas mundurowych, przygotowujący się w toku swojej edukacji do późniejszej służby w różnych formacjach.

W tym roku zaplanowano już pierwsze spotkania w ramach programu, które odbędą się w najbliższym czasie. Prowadzący zajęcia strzeleckie na terenie brzeskiej jednostki zyskają od tego roku nowe możliwości szkoleniowe dzięki nowoczesnemu trenażerowi strzeleckiemu, który udało się pozyskać nie tylko dla uczestników programu "W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE", ale przede wszystkim dla funkcjonariuszy pełniących na co dzień służbę w brzeskim więzieniu.  

Nowelizacja ustawy o Służbie więziennej wprowadziła kilka nowych zadań dla naszej formacji, a wśród nich edukację młodzieży związaną z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych, w sposób szczególny realizowaną poprzez prowadzenie szkoleń strzeleckich. Dzięki nowej regulacji możliwe stało się rozpoczęcie kształcenia młodzieży w sferze proobronnej z wykorzystaniem fachowej wiedzy i doświadczenia funkcjonariuszy oraz infrastruktury Służby Więziennej.

Tekst: mjr Łukasz Mosoń
Zdjęcia: ppor. Marek Szymocha

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej