1 marca 2017 r. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość powołania Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu.

Wręczenia aktu powołania na nowe stanowisko dokonał gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej w obecności ppłk. Leszka Czereby – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu.

6 marca br. w brzeskim zakładzie karnym odbyła się uroczysta odprawa służbowa, podczas której Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu przedstawił funkcjonariuszom i pracownikom nowego Dyrektora jednostki.

Mjr Zbigniew Guzak jest funkcjonariuszem Służby Więziennej od 1 maja 1995 r., kiedy to służbę rozpoczął w Areszcie Śledczym w Wałbrzychu na stanowisku strażnika działu ochrony. Następnie został przeniesiony do pełnienia służby w Zakładzie Karnym w Brzegu, gdzie rozpoczynał służbę od starszego referenta, zajmując kolejne stanowiska, aż do 1 czerwca 2005 roku, kiedy został kierownikiem działu kwatermistrzowskiego. Od 1 lutego 2012 roku przeniesiono go na stanowisko specjalisty do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu, którym pozostał do dnia powołania na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu.

Tekst: por. Katarzyna Idziorek
Zdjęcia: por. Aleksander Czyżowicz, por. Magdalena Antoszczyszyn

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej