Coroczna inicjatywa świąteczna w Zakładzie Karnym w Brzegu

W brzeskim więzieniu tradycją jest, że na przełomie listopada i grudnia rozpoczyna się charytatywna zbiórka przedmiotów dla podopiecznych brzeskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, które potrzebują szczególnego wsparcia w okresie świąt Bożego Narodzenia. Nie inaczej jest w tym roku - rozpoczęła się bowiem kolejna edycja akcji "PAKA DLA DZIECIAKA".

W najbliższych tygodniach w Zakładzie Karnym w Brzegu będzie trwała zbiórka wszelkich dóbr, które są przydatne dla osób potrzebujących wsparcia. W akcji wziąć mogą udział nie tylko osadzeni, którzy z roku na rok wykazują się rosnącą hojnością, ale także funkcjonariusze pełniący służbę w brzeskiej jednostce. 

Zebrane w trakcie akcji przedmioty zostaną po jej zakończeniu przekazane Domowi Dziecka w Brzegu.

Tekst: mjr Łukasz Mosoń

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej