Funkcjonariusze po raz drugi obchodzili Dzień Tradycji Służby Więziennej

W dniu 8 lutego 2024 roku funkcjonariusze Służby Więziennej w całej Polsce po raz drugi obchodzili Dzień Tradycji Służby Więziennej. Także dla funkcjonariuszy pełniących na co dzień służbę w Zakładzie Karnym w Brzegu był to dzień szczególny.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 22 lipca 2022 roku o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, dzień 8 lutego został ustanowiony Dniem Tradycji Służby Więziennej. 

Data 8 lutego nie jest przypadkowa, jako że w tym dniu, dokładnie 105 lat temu, Naczelnik Państwa Marszałek Jóżef Piłsudski wydał akty prawne, na mocy których powstała Służba Więzienna. Dzień ten uznaje się więc za początki polskiego, nowoczesnego więziennictwa.

Wypracowane przez ponad 100 lat najlepsze tradycje Służby Więziennej uwidaczniają się nie tylko jeden raz w roku w ten szczególny dzień, ale stanowią codzienność funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa. Kultywowana tradycja determinuje naszą tożsamość, nie pozwala zapomnieć o korzeniach i stanowi źródło dumy oraz satysfakcji z pełnionej służby.

Tekst: mjr Łukasz Mosoń

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej