29 listopada br. w  Zakładzie Karnym w Brzegu odbyły się ćwiczenia obronne mające na celu sprawdzenie i utrwalenie umiejętności sprawnego współdziałania Służby Więziennej, Straży Pożarnej i Policji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej.

Ćwiczona sytuacja zakładała naruszenie porządku przez skazanego w pomieszczeniu transportowym oraz zagrożenie zewnętrzne w postaci pożaru budynku administracji. Celem działań było praktyczne wykorzystanie instrukcji ochronnej, doskonalenie umiejętności działania załogi w sytuacji zagrożenia, praktycznych umiejętności użycia środków przymusu bezpośredniego oraz umiejętności współdziałania funkcjonariuszy Służby Więziennej z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu oraz Komendą Policji w Brzegu.

mjr Marcin Dorociak 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej