W Zakładzie Karnym w Brzegu zakończono coroczną zbiórkę darów dla brzeskiego Domu Dziecka

21 grudnia 2023 zakończyła się kolejna edycja akcji PAKA DLA DZIECIAKA, która każdego roku organizowana jest w Zakładzie Karnym w Brzegu. Celem akcji jest zebranie darów dla dzieci będących wychowawnkami brzeskiego Domu Dziecka. Tradycyjnie już akcja zakończyła się sukcesem, a zebrane dobra jeszcze dzisiaj trafią do adresatów. 

Zgromadzone dary z rąk Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu mjr. Tomasza Jastrzębskiego odebrała Pani Angelika Malinowska, pedagog w partnerskiej placówce. W spotkaniu uczestniczył także kpt. Wiesław Rutkowski, Przewodniczący Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa z uwagi na patronat i znaczące zaangażowanie Związku z akcję. 

Tekst i zdjęcia: mjr Łukasz Mosoń
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej