1 września br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu mjr Jarosław Hołomejko wziął udział w uroczystej mszy św., która odbyła się w kościele Miłosierdzia Bożego w związku z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W uroczystościach uczestniczyli także: poseł na Sejm RP Katarzyna Czochara, przedstawiciele władz miasta i starostwa powiatowego, służby mundurowe, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, społecznych, a także wojska, brzeskich szkół oraz harcerzy. Po mszy św. dalsze uroczystości kontynuowane były pod pomnikiem upamiętniającym obrońców Westerplatte i ich dowódcę mjr. Henryka Sucharskiego. Przy obelisku odbył się Apel Poległych, salwa honorowa, a przedstawiciele parlamentu oraz samorządu wygłosili okolicznościowe przemówienia. Przybyłe delegacje złożyły pod pomikiem wiązanki kwiatów.

Tekst i zdjęcia: por. Magdalena Antoszczyszyn

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej