26 lipca 2019 r. zakończyło się szkolenie w zawodzie brukarza realizowane w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu.

W Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu zakończyło się kolejne szkolenie zawodowe w ramach realizacji projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Było to drugie z tegorocznych szkoleń, po wcześniej zakończonym kursie Zagospodarowania terenów zielonych, zrealizowane w oddziale zewnętrznym.

W ramach projektu, kolejnych 12 osadzonych uzyskało wiedzę i umiejętności w ramach zawodu brukarza.

Program zajęć, oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z wykonywaniem zawodu brukarza, obejmuje zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy, BHP oraz aktywizacji zawodowej.

Wszyscy uczestnicy szkoleń dotychczas uzyskali pozytywny wynik egzaminacyjny. Skazani po zakończeniu szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikaty ze szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

power.jpg

 

Opracowanie: mł. chor. Paweł Makaruk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej