4 października 2019 r. Zakład Karny w Białej Podlaskiej odwiedził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski.

Z wizytą w Białej Podlaskiej

Wizytacja wiceministra Marcina Romanowskiego w bialskiej jednostce penitencjarnej rozpoczęła się od złożenia wieńca pod tablicą upamiętniającą odbicie więźniów z komunistycznego więzienia w Białej Podlaskiej przez oddział żołnierzy Armii Krajowej. Następnie w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie gości z dyrekcją i kierownictwem jednostki, podczas którego przybliżono w postaci prezentacji multimedialnej historię, strukturę organizacyjną i specyfikę jednostki. Wiceminister wyraził zadowolenie i przekazał słowa uznania za prowadzoną politykę aktywnego współdziałania jednostki ze środowiskiem lokalnym pracodawców oraz pochwalił osiągane w bialskiej jednostce penitencjarnej wysokie wskaźniki w obszarze zatrudnienia osadzonych.

W Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej pracuje blisko 60% ogólnej populacji osadzonych. Jeszcze lepiej prezentuje się osiągnięta wartość zatrudnionych spośród osadzonych zdolnych do pracy, która wynosi ponad 87%. Codziennie około 117 osadzonych opuszcza więzienne mury by świadczyć pracę na rzecz kontrahentów zewnętrznych i społeczności lokalnej. Podsumowaniem wizyty było oprowadzenie wiceministra po terenie jednostki przez dyrektora Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej ppłk. Damiana Frańczaka.

Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie ppłk. Krzysztofa Stefanowskiego reprezentowali:  Przewodniczącego Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Lublinie kpt. Andrzej Mazurek oraz  rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej  w Lublinie por. Edyta Radczuk. 

 

Autor: mł. chor. Paweł Makaruk

zdjęcia: mjr Klaudia Mikitiuk, mł. chor. Paweł Makaruk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej