10 sierpnia 2017 r. Muzeum Południowego Podlasia przygotowało czterogodzinny program dla osadzonych z bialskiego zakładu karnego.

         Wydarzenie dnia dzisiejszego (10 sierpnia br.) rozpoczęło cykl spotkań, które trwać będą regularnie do końca bieżącego roku. Systematyczne wyjścia oraz nieodpłatne oglądanie wystaw, możliwe będzie dzięki wcześniej podpisanym porozumieniom pomiędzy kierującymi instytucjami a dyrektorem bialskiej jednostki penitencjarnej mjr. Damianem Frańczakiem.

          Pierwszym punktem wystawy zrealizowanej przez muzeum, była ekspozycja o nazwie „Radziwiłłowie. Biała. Podlasie”, na którą złożyły się liczne portrety i rodzinne pamiątki wchodzące w skład unikatowej kolekcji Macieja Radziwiłła, przedstawiciela jednego z potężniejszych magnackich rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego i dawnej Rzeczypospolitej. W muzeum osadzeni w towarzystwie przewodnika zwiedzili wystawę poświęconą historii polskiego rodu. Po ponad godzinnym wykładzie i pokazie slajdów grupa skazanych zwiedziła  kompleks Parku Radziwiłłowskiego. Dyrektor muzeum Pani Malgorzata Nikolska wykazała się prawdziwą skarbnicą wiedzy dotyczącej rodu Radziwiłłów. Jako ciekawostkę podała fakt, iż w bieżącym roku potomkowie słynnego rodu odwiedzili Białą Podlaską celem poznania terenów należących niegdyś do ich przodków. Do dzisiaj, w wielu miejscach, na dekoracjach rzeźbiarskich i polichromiach, widnieje czarny, książęcy orzeł z rodowym herbem Trąby.

          Wystawa „Radziwiłłowie. Biała. Podlasie” to niewątpliwe jedno z ważniejszych tegorocznych wydarzeń kulturalnych w mieście i regionie. Kolekcja Macieja Radziwiłła, syna Alberta Hieronima Mikołaja Radziwiłła i Anny z Czartoryskich, polskiego finansisty, działacza społecznego i biznesmena, od lat gromadzącego dzieła sztuki i pamiątki historyczne związane z dziejami swojej słynnej rodziny, po raz pierwszy została udostępniona szerokiej publiczności w kraju.

 

tekst i zdjęcia: mł. chor. Marcin Jakóbiuk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej