Dnia 10 maja 2018 r. na zaproszenie Dyrektor Zespołu Szkół w Białej Podlaskiej przy ul. Zygmunta Augusta funkcjonariusze Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej udali się na standardową lekcję pokazową z psem specjalnym do wyszukiwania narkotyków.

Przewodnik psa specjalnego sierż. sztab. Radosław Dzięcioł przedstawił uczniom klas gimnazjalnych zagadnienia związane z pochodzeniem, tresurą oraz zadaniami swojego podopiecznego. Ponadto funkcjonariusz zaprezentował umiejętności psa w wykrywaniu substancji narkotycznych, a zgromadzona młodzież miała okazję zapoznać się ze specyfiką służby psa specjalnego, stanowiącego ważne ogniwo systemu ochrony jednostek penitencjarnych.

Następnie mł. chor. Paweł Makaruk – mł. instruktor ds. kadr przybliżył uczniom podstawowe informacje o bialskiej jednostce penitencjarnej, a także zaprezentował m.in. kryteria przyjęć do Służby Więziennej, etapy postępowania kwalifikacyjnego oraz specyfikę służby.

Pokaz spotkał się z dużym zainteresowaniem, a młodzież zapoznała się z zagadnieniami związanymi ze służbą funkcjonariuszy Służby Więziennej.
 

 

Opracowanie: mł. chor. Paweł Makaruk

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej