W dniu 10 lipca 2023 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej ppłk Sławomir Miroński podpisał umowę o zatrudnienie nieodpłatne skazanych ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AZYL”.

Pracę na cele społeczne będą wykonywać trzej skazani. Zakład Karny w Białej Podlaskiej poprzez współpracę pragnie wesprzeć wszystkich sympatyków, wolontariuszy i pracowników Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL”. Dziękujemy za Wasz entuzjazm i ciężką pracę.

 

W schronisku przebywa wiele zwierząt. Są to zarówno psy jak i koty, spotkać tam można czworonogi małe i duże, takie, które są pełne energii i inne bardziej spokojne, wycofane.    Różnorodność przebywających tam zwierząt daje możliwość bardziej trafnego wyboru podopiecznego do danego wolontariusza - opiekuna. Dlatego też od lipca 2023 roku, w      ramach podpisanego porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy  Zakładem Karnym w Białej Podlaskiej, a Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt AZYL w Białej Podlaskiej      prowadzony jest program readaptacji społecznej skazanych z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych poprzez pracę i kontakt ze zwierzętami pt. „Podaj  łapę”. Skazany, który może być osobą impulsywną, porywczą, skłonną do zachowań nieprzemyślanych i gwałtownych ma możliwość nauczyć się od wstydliwego i wycofanego  zwierzęcia cierpliwości i pokory. Osoby o obniżonym nastroju, smutne, niedowartościowane i zamknięte w sobie będą mogły pracować z pełnymi energii i pogody ducha  czworonogami, co obu stronom przyniesie korzyści. 

Praca wolontariuszy w ramach zajęć kulturalno-oświatowych- skazanych ze zwierzętami jest wielotorowym, kompleksowym oddziaływaniem projektowanym. Taka forma  aktywności przynosi korzyść zarówno osobie skazanej - bo po pierwsze ma ona możliwość przebywania poza zakładem karnym, po drugie uczy się odpowiedzialności i po trzecie,  najogólniej mówiąc znacząco zwiększa swoje szanse na udany powrót do społeczeństwa. Natomiast zwierzęta dzięki wysiłkowi, zaangażowaniu emocjonalnemu i przywiązaniu  opiekunów zyskują prawdziwych przyjaciół i jednocześnie zwiększają swoje szanse na znalezienie odpowiedniego domu adopcyjnego.

 

 

 

 Opracowanie : st. szer. Elżbieta Kropiwiec / por. Paweł Jędrzejuk

                       

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej