W dniach 9-10 września 2023 r. w ramach współpracy Służby Więziennej z Wojskami Obrony Terytorialnej funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej wzięli udział w szkoleniu obronnym

Zajęcia zostały przeprowadzone przez żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr Hieronima Dutkowskiego oraz funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Radomiu.

Celem wymienionej współpracy jest wspólne działanie na rzecz obronności Rzeczypospolitej Polskiej, kształtowanie postaw patriotycznych, promowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i służby wojskowej. Program szkolenia obejmował zagadnienia z obszaru m.in. topografii wojskowej, medycyny pola walki, szkolenia strzeleckiego i taktyki. W czasie szkolenia funkcjonariusze naszej jednostki mieli okazję zapoznać się ze specjalistycznym sprzętem wojskowym wykorzystywanym na polu walki, nauczyć się podstaw nawigacji w terenie, podstawowych zasad działania sekcji piechoty w WOT np. poruszania się w terenie leśnym w szyku wojskowym. Zajęcia obejmowały również przedstawienie procedur nawiązywania łączności przy użyciu radiostacji wojskowych, a także sposoby wykrywania min przeciwpiechotnych i związane z tym zasady bezpieczeństwa.

Opracowanie : mł. chor. Łukasz Binienda

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej