W Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej oraz w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu zakończyły się szkolenia kursowe przewidziane na rok 2017 zrealizowane w ramach projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Podsumowanie cyklu szkoleń   

 W roku bieżącym w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej zrealizowano 4 szkolenia w zakresie przyuczenia do zawodu: ”Kucharza”, „Stolarza meblowego”, „ Brukarza” i „Glazurnika” natomiast w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu odbyły się 2 kursy: „Konserwatora Budynków” oraz „Zagospodarowania Terenów Zielonych”. W sumie przeszkolono 60 skazanych. Każde szkolenie obejmowało moduły zajęć teoretycznych, praktycznych, aktywizacji zawodowej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadzone kursy ułatwiają skazanym podjęcie zatrudnienia na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

 

Opracowanie: mjr Piotr Kuszneruk

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej