W dniu dzisiejszym biblioteka Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej wzbogaciła się o 110 pozycji wartościowej literatury z różnorodnych dziedzin.

        W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, jednostka penitencjarna w Białej Podlaskiej sczególnie dba o zapewnienie właściwej atmosfery wśród osób pozbawionych wolności. Jedną z takich form jest wdrażanie nowych przedsięwzięć i wzbogacanie zajęć kulturalno oświatowych. Do takich działań należy aktualizowanie obecnego stanu biblioteki oraz czytelni w nową, bieżącą literaturę, aktualne czasopisma specjalistyczne, oraz zwiększenie częstotliwości korzystania z zajęć jak również zwiększenie limitów wypożyczeń w zakładowej bibliotece. Otrzymane książki pozwolą jeszcze efektywniej zadbać o rozwój potencjału edukacyjnego oraz intelektualnego osób pozbawionych wolności przebywających w bialskim zakładzie karnym. Księgozbiór biblioteki Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej tym samym został wzbogacony o nowe, wartościowe woluminy z wielu dziedzin literatury.

        Uzupełnienie księgozbioru było możliwe dzięki uprzejmości i działaniom funkcjonariuszy jak i pracowników bialskiej jednostki poprzez zorganizowanie zbiórki.

 

opracowanie: ppor. Marcin Jakóbiuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej