24 lipca corocznie przypada Święto Policji. Przy tej wyjątkowej okazji dziękujemy naszym kolegom i koleżankom Policjantom za dotychczasową współpracę oraz życzymy wszystkiego co najlepsze zarówno na drodze służbowej jak i w życiu prywatnym.

Formacją mundurową, z która Służba Więzienna bardzo często ściśle współpracuje jest Policja. Pod względem formalno-prawnym reguluje to art. 23 Ustawy o Służbie Więziennej z dnia 10.04.2010 roku.

Wzajemna kooperacja

Wzajemna kooperacja służb mundurowych generalnie wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno wewnątrz murów więziennych jak i poza nimi. Współpraca opiera się na wzajemnym zaufaniu i pomocy, a w razie potrzeby sprawnie przeprowadzanych przedsięwzięciach. Wspólnym mianownikiem obu formacji pozostaje zawsze szeroko rozumiane bezpieczeństwo, poczucie odpowiedzialności, poświęcenie i służba.

Policja "za kratami"

Na co dzień w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej wzajemna współpraca polega na realizowaniu czynności procesowych na polecenie sądów poza terenem jednostki penitencjarnej. Odbywa się to poza murami więzienia  i realizowane jest przez wydział konwojowy Policji – organ doprowadzający doprowadza osadzonych do sądu na rozprawy. Istotną rolę odgrywa tu rzetelność w przekazaniu niezbędnych informacji co do charakterystyki konwojowanych, ale i czujność, aby bezpiecznie doprowadzić ich na czas. Zazwyczaj są to doprowadzenia jednorazowe na podstawie nakazu wydania i po czynnościach skazani wracają do więziennej celi, jeśli zaś czynności przed sądem mają byc zrealizowane dalej, odbywa się to w formie transportu, czyli przeniesieniem na stan ewidencyjny innej jednostki.

Służby po obu stronach więziennego muru

Funkcjonariusze Służby Więziennej na co dzień pełnią służbę za więziennymi murami, posiadają do tego właściwe predyspozycje i wyszkolenie. W sytuacji, gdy konieczne jest realizowanie tych działań poza murami, konieczne jest wsparcie ze strony profesjonalistów. Są nimi policjanci, którzy są szkoleni do tego typu działań. Dzięki współpracy możliwe jest bezpieczne konwojowanie niebezpiecznych osób, zapewnienie prawidłowego i terminowego toku postępowań. Wspólna wymiana doświadczeń poprzez wspólne szkolenia, manewry pozwalają doskonalić i zacieśniać współpracę, której efektem jest bezpieczna służba nas wszystkich.

 

Opracowanie : mjr Janusz Gąsiecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej