„Radio to środek znieczulający człowieka pracy…” Tommy Wieringa

        Światowy Dzień Radia

Obchodzony jest od 2012 roku. Dzień ten upamiętnia inaugurację działalności rozgłośni Narodów Zjednoczonych, która powstała w 1946 roku. Pierwsze obchody odbyły się 13 lutego 2012. UNESCO chce zwrócić uwagę na znaczenie radia jako środka komunikacji na świecie, zarówno w krajach rozwiniętych, gdzie stacje radiowe wykorzystują nowe technologie, jak i w krajach rozwijających się, gdzie radio stymuluje rozwój społeczeństwa.

        W Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej radiowęzeł transmituje i retransmituje programy własne w szczególności przygotowane przez skazanych oraz odpowiednio dobrane audycje radiowo – telewizyjne. W działalności wykorzystuje się możliwość emisji filmów w więziennym informacyjnym kanale telewizyjnym. Radiowęzeł stwarza także możliwości do emisji koncertów, konkursów, komunikatów oraz spraw bieżących. Przy doborze emitowanych audycji i programów uwzględnia się tematykę z zakresu edukacji kulturalnej, oświatowej i obywatelskiej, profilaktyki agresji, uzależnień, HIV/AIDS, promocji zdrowego stylu życia i poszanowania godności ludzkiej i wartości religijnych oraz patriotycznych.

        Do prac związanych z obsługą urządzeń rtv, przygotowaniem audycji i programów własnych zatrudnia się w radiowęźle skazanych. Są oni odpowiednio dobrani, cechując się predyspozycjami do prowadzenia pracy studyjnej i redakcyjnej oraz cechują się nienaganną postawą w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Wychowawca do spraw kulturalno – oświatowych nadzoruje, kieruje pracą radiowęzła, jak również inicjuje i planuje zadania służące pełnej realizacji funkcji radiowęzła.

 

Opracowanie: st.  szer. Marzena Gdela

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej