12 września obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, ustanowiony w 2000 r. z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Celem nadrzędnym jest budowanie świadomości jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

Z tej okazji w zakładzie karnym w Białej Podlaskiej odbyło się szkolenie dla grupy osadzonych. Zajęcia służyły przypomnieniu i utrwaleniu wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie przeprowadzone zostało przez pielęgniarza tutejszej jednostki.  Obejmowało one resuscytację krążeniowo-oddechową oraz podstawowe zasady dotyczące zachowania na miejscu zdarzenia.

O tematykę związaną z udzielaniem pierwszej pomocy wzbogacono również poprzez stosowną audycję ofertę funkcjonującego w jednostce radiowęzła.

Edukacja osadzonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy, doskonale wpisuje się w szeroko rozumiane oddziaływania resocjalizacyjne.


 

Opracował: mjr Sylwester Borkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej