Zespół terapeutyczny Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej wziął udział w pierwszej, z czterech zaplanowanych, superwizji całego personelu Oddziału Terapeutycznego.

        W celu zwiększenia dbałości o wysoką jakość realizowanych przez zespoły terapeutyczne programów, w bieżącym roku zorganizowano superwizje grupowe dla całego bialskiego zespołu terapeutycznego. Ze względu na szczególną specyfikę populacji osadzonych przebywających w oddziałach terapeutycznych dla skazanych uzależnionych od alkoholu, rzeczą niezwykle ważną jest specjalistyczne wsparcie personelu w realizacji jego trudnych zadań.

        Doskonalenie swego warsztatu pracy oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu stanowią wymierną korzyść dla całego zespołu. Cały zespół miał możliwość prezentacji i przedyskutowania realizowanych zadań, omówienia indywidualnej pracy ze skazanym oraz prowadzonych zajęć. Dużą korzyścią dla kadry było też przyjrzenie się - pod okiem doświadczonego superwizora - wzajemnym relacjom w zespole.

Opracowanie: chor. Paweł Makaruk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej