Dnia 13 lipca 2023 r. na terenie Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej gościliśmy Nadleśniczego - Pana Tomasza Bylinę z Nadleśnictwa Biała Podlaska.

Spotkanie odbyło się w ramach zawartego porozumienia o współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Białej Podlaskiej a Nadleśnictwem w Białej Podlaskiej.

Głównym celem podpisanego porozumienia jest współpraca w zakresie podejmowania wspólnych działań edukacyjnych oraz resocjalizacyjnych wobec skazanych, w szczególności w zakresie edukacji przyrodniczo - leśnej, propagowaniu postaw proekologicznych i zwiększaniu świadomości z zakresu ochrony przyrody, a także sprzyjanie społecznej readaptacji skazanych. Jednym z pierwszych działań podjętych w tutejszej jednostce było stworzenie programu resocjalizacji pt’ Leśna przygoda” którego głównym celem jest:

- wyposażenie skazanego w umiejętności obserwacji własnego środowiska oraz zmian zachodzących pod wpływem działalności człowieka;

- promocja działań, których celem jest rozwiązywanie problemów środowiskowych;

- poznawanie praw i współzależności rządzących przyrodą, a także zachodzących pomiędzy przyrodą a człowiekiem;

- likwidacja zanieczyszczeń, sadzenie kolejnych drzew i krzewów;

- kształtowanie postawy szacunku dla życia i zdrowia, zarówno własnego, jak i wszystkich innych istot;

- pobudzanie wrażliwości na piękno przyrody i ład przestrzenny;

- rozbudzenie świadomości ekologicznej;

Wygłoszona przez Nadleśniczego prelekcja miała na celu uświadomić pensjonariuszy Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej jak ważną rolę w naszym społeczeństwie odgrywają Lasy Państwowe. Nadleśniczy opowiadał o konieczności dbania o środowisko leśne, o regułach i zasadach obowiązujących w lasach a także przekazał osadzonym wiedzę na temat Boreliozy, jej skutkach a przede wszystkim o zapobieganiu jej zakażeniu.

 

Opracowanie : por. Paweł Jędrzejuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej