Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej w dniu 4 kwietnia 2024 roku spotkali się z osobami poszukającymi pracy na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej.

Podczas spotkania zaprezentowano ustawowe zadania formacji oraz ofertę rekrutacyjną Służby Więziennej. Funkcjonariusze przedstawili zainteresowanym osobom korzyści jakie niesie za sobą praca w Służbie Więziennej, m.in.

  • prawo do 26 dni urlopu w ciągu roku i wzrost jego wymiaru wraz ze stażem, aż do dodatkowych 13 dni,
  • nagroda roczna
  • równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie oraz czyszczenie chemiczne,
  • wynagrodzenie płatne z góry,
  • zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednorazowego wynagrodzenia miesięcznego,
  • równoważnik z tytułu braku mieszkania,
  • pomoc finansowaa na  zakup lokalu mieszkalnego,
  • szeroka ścieżka kariery zawodowej,
  • bezpłatne szkolenia specjalistyczne, ciągła możliwość awansu na stopniach i stanowiskach, która wiążę się z podwyżką uposażenia,
  • możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego na studia oraz otrzymania dodatkowego urlopu szkoleniowego.

Osoby zainteresowane szczegółami dotyczącymi specyfiki służby miały możliwość skorzystania z indywidualnych rozmów z funkcjonariuszami, podczas, których udzielono im odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

 

Opracowanie : mł. chor. Małgorzata Łaska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej