10 września br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej wzięli udział w  "Piłkarskim Turnieju Wolności", który odbył się w Leśnej Podlaskiej.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Wiceminister Sprawiedliwości - Pan dr Marcin Romanowski

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie sportu oraz wartości patriotycznych wśród dzieci i młodzieży z najmniejszych miejscowości oraz obszarów wiejskich. Całości  towarzyszyła edukacyjna kampania promująca sport oraz zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców w najmniejszych miasteczkach oraz wsiach. 

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko promocyjne wystawione przez Zakład Karny w Białej Podlaskiej. Uczestnicy turnieju mieli możliwość zapoznania się z wyposażeniem Służby Więziennej w postaci środków ochrony osobistej, kajdanek, pałki, kamizelki oraz hełmu. Nie zabrakło również naszego pojazdu do konwojowania osadzonych, który można było zobaczyć od środka. Funkcjonariusze udzielali szczegółowych informacji odnośnie zadań wykonywanych w codziennej służbie. Omawiali wymogi, jakie należy spełnić, aby wstąpić w szeregi Służby Więziennej oraz promowali nabór do służby.

 

Opracowanie : mł. chor. Małgorzata Łaska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej