W dniu 22 września odbyły się Bialskie Targi Pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej.

Ponad 60 firm i instytucji, kilkanaście punktów konsultacyjnych prezentowały swoje oferty pracy. Wśród wystawców znalazła się także Służba Więzienna – Zakład Karny w Białej Podlaskiej.

Wydarzenie było doskonałą sposobnością do przedstawienia szerokiemu gronu odbiorców misji i zadań Służby Więziennej. Targi stanowiły idealną platformę dla spotkań między pracodawcami, a osobami poszukującymi zatrudnienia, co pozwalało zaprezentować Służbę Więzienną jako atrakcyjnego pracodawcę i jedną z kluczowych formacji mundurowych dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa polskiego.

Stoisko Służby Więziennej cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Odwiedzający mogli z bliska zapoznać się ze środkami przymusu bezpośredniego, środkami ochrony osobistej, które towarzyszą funkcjonariuszom podczas codziennej realizacji obowiązków służbowych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Zwiedzający zainteresowani byli codziennymi obowiązkami i wyzwaniami, a także bezpośrednią pracą z osobami pozbawionymi wolności. Funkcjonariusze odpowiedzieli na szereg pytań związanych z możliwością rozwoju osobistego oraz warunkami pełnienia służby w poszczególnych działach.

Szczególne wrażenie na odwiedzających zrobił dynamiczny pokaz interwencji przeprowadzanej przez funkcjonariuszy bialskiej jednostki.

Uczestnicy wydarzenia poznali aktualne oferty pracy w Służbie Więziennej, potencjalni kandydaci uzyskiwali odpowiedzi na pytania dotyczące procesu rekrutacji oraz wymaganych od kandydata kwalifikacji. Funkcjonariusze Służby Więziennej przedstawili korzyści płynące z wstąpienia w szeregi formacji.

Ponadto funkcjonariusze w ramach stoiska prowadzili punkt informacyjny "zatrudnij skazanego", w którym można było zapoznać się z ministerialnym programem "Praca dla więźniów" – ofertą współpracy adresowaną do pracodawców. Targi stworzyły sposobność do bezpośrednich rozmów z przedsiębiorcami, którzy zainteresowani informacją funkcjonującą w przestrzeni publicznej o rządowym programie "Praca dla więźniów" mieli możliwość bliżej poznać założenia programu.

 

Opracowanie : ppor. Igor Pugacewicz

Zdjęcia : mł. chor. Małgorzata Łaska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej