Zakład Karny w Białej Podlaskiej realizuje szereg oddziaływań resocjalizacyjnych. Wśród nich są kursy przyuczające do wykonywania zawodu.

        W dniach 7 - 18 czerwca 2021 roku w bialskiej jednostce odbył się kurs zawodowy Konserwator budynków. W kursie uczestniczyło 7 skazanych. Program kursu realizowany był jako dwa bloki tematyczne, mające na celu uzyskanie wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym. Celem kursu było podniesienie kwalifikacji zawodowych osadzonych. Zdobyta wiedza oraz umiejętności pozwolą w przyszłości podjąć atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy zatrudnienie. Stanowi to szansę na odpowiednią gratyfikację finansową pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku wolnościowym.Kurs w całości został sfinansowany ze środków FPPoPP.

 

Opracowanie: mjr Sylwester Borkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej