Osadzeni z Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej w tygodniu poprzedzającym Narodowe Święto Niepodległości brali czynny udział w inicjatywach mających na celu podtrzymywanie oraz krzewienie wartości i tradycji narodowych pod kierunkiem wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych.

        Data 11 listopada to szczególny dzień dla Polaków. Każdego roku właśnie w tym dniu pracownicy i funkcjonariusze Służby Więziennej upamiętniają Święto nie tylko składając wiązanki kwiatów pod pomnikami, ale również angażując osadzonych w działania mające na celu pielęgnowanie polskości poprzez przypomnienie wydarzeń z 1918 roku. W związku z powyższym dzięki funkcjonowaniu kanału radiowęzła zaistniała możliwość wyemitowania cyklu dokumentów dotyczących życia Józefa Piłsudskiego, Legionów Polskich, ale również udział w konkursie historycznym organizowanym przez bibliotekę w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej

Propagowanie postawy patriotyzmu jest elementem obecnym w życiu jednostki penitencjarnej w Białej Podlaskiej. Tematyka historyczna, zawarta w bogatym księgozbiorze przedstawiającym dzieje Polski, audycje radiowęzła, czy tablice ogłoszeń na których umiejscowione są gazetki informujące o wydarzeniach sprzed ponad 100 lat są do codziennej dyspozycji “naszych” podopiecznych.

opracowanie: ppor. Marcin Jakóbiuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej