30 lipca w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu odbył się Prewencyjny Piknik Rodzinny z udziałem służb mundurowych, w tym Służby Więziennej.

      Piknik miał na celu edukowanie społeczności na temat różnych rodzajów przestępczości, promowanie bezpiecznego stylu życia oraz wspieranie lokalnych inicjatyw przeciwdziałania przestępczości. Odbyły się również warsztaty bezpiecznego poruszania się po drogach oraz akcja informacyjna dot. cyberprzestępczości.

        Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko promocyjne wystawione przez Zakład Karny w Białej Podlaskiej. Uczestnicy pikniku mieli możliwość zapoznania się z wyposażeniem Służby Więziennej w postaci środków ochrony osobistej, kajdanek, pałki, kamizelki oraz hełmu. Nie zabrakło również naszego pojazdu do konwojowania osadzonych, który można było zobaczyć od środka. Funkcjonariusze udzielali szczegółowych informacji odnośnie zadań wykonywanych w codziennej służbie. Omawiali wymogi, jakie należy spełnić, aby wstąpić w szeregi Służby Więziennej oraz promowali nabór do służby.

 

Opracowanie : mł. chor. Małgorzata Łaska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej