W Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej odbyła się uroczystość powołania Zastępcy Dyrektora jednostki.

Z dniem 18 marca br. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Piotr Burak na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej kpt. Dariusza Kielaka, powołał kpt. Magdalenę Grunwald na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej.

 

Kpt. Magdalena Grunwald została przyjęta do służby 12 kwietnia 2010 r. w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej. Od początku  związana była z działem ewidencji. Od 1 kwietnia 2007 r. do 11 kwietnia 2010 r. była zatrudniona jako pracownik cywilny na stanowisku inspektora działu ewidencji w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej.
1 listopada 2011 r. została mianowana na stanowisko kierownika działu ewidencji.

Szkołę Oficerską Służby Więziennej ukończyła w 2014 r. Legitymuje się wykształceniem wyższym w zakresie prawa. W 2014 r. uczestniczyła w szkoleniu specjalistycznym dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania. W 2022 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu Mediacji i sprawiedliwości naprawczej. Ponadto, w trakcie służby ukończyła wiele kursów i szkoleń. W dniu 11 listopada 2020 r. otrzymała brązową odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

 

Opracowanie : kpr. Agnieszka Kraciuk - Szczepaniak

Zdjęcia : mł. chor. Małgorzata Łaska

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej