W dniu 06.11.2019 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej reprezentowaną przez JM Rektora prof. dr hab. Jerzego Nitychoruka a Zakładem Karnym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez Dyrektora ppłk. Damiana Frańczaka.

        Współpraca między jednostkami jest nieodzownym elementem służącym rozwojowi edukacji i nauki, a integracja środowisk może zaowocować wspólnymi dokonaniami. Podpisane porozumienie dotyczy m.in. współpracy w obszarze kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, wspólnego przygotowania i realizacji projektów edukacyjno-badawczych, współdziałania w planowaniu i organizowaniu przedsięwzięć i działań dotyczących spotkań promocyjnych.

     Podobne  porozumienia Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zawarła z Komendą Miejską Policji w Białej Podlaskiej oraz Komendą Miejską Państwowej Staży Pożarnej w Białej Podlaskiej

 

Opracowanie:Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej