30 czerwca 2020 r. w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej podpisano porozumienie określającego zakres i warunki współpracy dotyczącej działalności promocyjnej i szkoleniowo-dydaktycznej pomiędzy bialską jednostką penitencjarną reprezentowaną przez dyrektora mjr. Artura Ambrozika, a Panem Jarosławem Dubiszem, dyrektorem Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim.

Powstająca od września w janowskim Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza klasa o profilu mundurowym Służby Więziennej może w przyszłości stać się pierwszym krokiem na drodze zawodowej kariery przyszłych penitencjarzystów. Oferta skierowana jest do uczniów, którzy oprócz kształcenia ogólnego, przewidzianego w programie liceum są zainteresowani poznaniem Służby Więziennej. Treści z zakresu funkcjonowania służby realizowane będą podczas zajęć z poszczególnych przedmiotów szkolnych prowadzonych m.in. we współpracy z Zakładem Karnym w Białej Podlaskiej.

 

Opracowanie: chor. Paweł Makaruk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej