Rok 2021 przyniósł wiele zmian na lepsze w funkcjonowaniu Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej. Zrealizowano kilka zadań inwestycyjnych mających na celu rozwój jednostki.

        W Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu celem polepszenia systemu zabezpieczeń techniczno-ochronnych, dokonano podwyższenia ogrodzenia zewnętrznego oraz wykonano system wentylacji łaźni, a także zakupiono nowy kocioł centralnego ogrzewania.

        Bialska jednostka penitencjarna "wzbogaciła się" dokonując zakupów kwatermistrzowskich takich jak szafa mroźnicza, dwie tablice rozdzielcze elektryczne, system kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody, szatkownica z popychaczem oraz kociołki uchylne. Wśród nowego sprzętu ochronnego znajduje się urządzenie do prześwietlania paczek i bagażu, bramowy wykrywacz metalu oraz system telewizji przemysłowej CCTV. Dokonano również remontu instalacji domofonowo-przyzywowej w budynku koszarowym oraz sieci radiowo-telwewizyjnej w celach mieszkalnych.

        Zrealizowane zadania mają na celu polepszenie warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jednostki oraz zapewnienie lepszych warunków bytowych osadzonym w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej.

 

Opracowanie: mjr Łukasz Trochimiuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej