W dniu 30 grudnia 2020 roku została podpisana umowa z firmą PNB Paweł Niczyporuk Budownictwo o zatrudnieniu docelowo 10 skazanych.

Współpraca Zakładu Karnego z lokalnymi przedsiębiorcami przynosi szereg korzyści dla obu stron. Zainteresowanie zatrudnieniem osób pozbawionych wolności cieszy się dużym zainteresowaniem. Coraz więcej firm, instytucji dostrzega potencjał i korzyści płynące z zatrudniania osadzonych. Możliwość korzystania przez potencjalnych pracodawców z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i gwarancja zwrotu 35 % ryczałtu z tytułu zwiększenia kosztów zatrudnienia jest istotnym argumentem towarzyszącym wyborowi takiej formy współpracy. Zyskaliśmy pewnego rodzaju renomę i pozycję na rynku lokalnym. Często już sami pracodawcy kierują się do nas z ofertami zatrudnienia skazanych. Środowisko lokalne widzi i docenia pracę skazanych, nie tylko w aspekcie komercyjnym, ale także samorządowym.

 

opracowanie: szer. Elżbieta Kropiwiec

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej