26 lutego 2021 roku w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej została podpisana umowa z firmą BUDEXPOL Damian Lewczuk o zatrudnieniu docelowo 5 skazanych przebywających w bialskiej jednostce penitencjarnej. Jest to firma lokalna działająca w branży budowlanej.

Współpraca pomiędzy Zakładem Karnym w Białej Podlaskiej, a lokalnymi kontrahentami zatrudniającymi osadzonych daje szansę na aktywizację zawodową skazanych i odgrywa istotną rolę w procesie ich powrotu do życia społecznego. Bialska jednostka penitencjarna kontynuuje i docenia rolę programu "Praca dla więźniów", jako znaczącego narzędzie wzbudzenia w skazanych woli współdziałania w kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw.

 

opracowanie: szer. Elżbieta Kropiwiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej