Skazani z bialskiej jednostki penitencjarnej 22 i 23 kwietnia 2022 r. działali na rzecz środowiska. Prace polegały na sadzeniu lasu w Nadleśnictwie Szadek niedaleko Białej Podlaskiej.

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych i realizacji programu resocjalizacyjnego pn. "Leśna przygoda", osadzeni z bialskiej jednostki penitencjarnej wzięli udział w sadzeniu lasu.

Inicjatywa sadzenia terenów zielonych  jest efektem porozumienia Lasów Państwowych ze Służbą Więzienną i stanowi ona jeden z elementów działalności skazanych na rzecz środowiska. Jest częścią  wielopłaszczyznowego dbania o lasy od  sadzenia po pielęgnację drzewostanu, którą będą realizowali osadzeni w ramach programu „Praca dla więźniów”.

 

Opracowanie: ppor. Paweł Jędrzejuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej